مقالات

بلاگ پاساکو برای آنان که به دنبال دانش هستند.

passaco-slider2

مهندسی سطح و کاربردهای آن

مهندسی سطح شامل کاربرد تکنولوژی‌های سنتی یا نوین عملیات حرارتی یا دیگر عملیات سطحی نظیر انواع روش‌های پوشش‌دهی روی مواد و قطعات حساس مهندسی به منظور دستیابی به یک ماده مرکب با خواصی است که در هیچ یک از مواد تشکیل دهنده م...

کلد گردن - پوشش دهی

انواع سختکاری

سختکاری (Surface or Case Hardening) یک فرآیند مهندسی سطح است که در آن طی یک عملیات مقاومت به سایش و چقرمگی سطح افزایش می‌­یابد. انواع روش­‌های سطحی جهت بهبود قطعات مهندسی سطح شامل روش‌­های رسوبی و روش­‌های اصلاح سطحی است...

گندله سازی

سختکاری تنگستن کارباید

در بررسی آلیاژها و مواد مقاوم به سایش تنگستن کاربید را می‌توان قابل اعتمادترین و کاراترین ماده‌ای است که دارای سایش و چقرمگی بالا است. کامپوزیت تنگستن کارباید، مجموعه‌‌ای از مواد کامپوزیتی است که در آن ذرات تنگستن کاربای...